Viết cho mấy ngày “tuột mood”

Chắc người bình thường ai cũng đã đôi ba lần một năm, nhạy cảm hơn tí thì đôi ba lần một tháng cũng trải qua tâm trạng mang tên tuột-mood, down-mood rồi. Đây không phải là Buồn nhé, tuột-mood nhẹ nhàng hơn, lâu khỏi hơn, bâng quơ, lãng xẹt hơn, và cũng thơ hơn nữa, tôi nghĩ vậy.

Continue reading “Viết cho mấy ngày “tuột mood””

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: