Cà phê mua thì dễ, muốn là có, còn tin nhắn từ Em thì sao?

Một (hoặc một vài) ly cà phê sữa thơm vào mỗi sáng, đó đã từng là tất cả những gì Anh cân cho một ngày, và lâu dần Anh bị nghiện nó mất.

Continue reading “Cà phê mua thì dễ, muốn là có, còn tin nhắn từ Em thì sao?”

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: