Mình #BeginAgain, há?

Tính tới tính lui, cũng đã là lần thứ 5 xem lại bộ film này một cách trọn vẹn. Ừ thì là một bộ phim kinh điển á, nhất là với một đứa nghiện mấy giai điệu ballad nhẹ nhàng đầy tình cảm, nhưng cái lý do mình thích xem lại này là mỗi lần xem là một cảm giác khác.

Continue reading “Mình #BeginAgain, há?”

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: