Hai Chúng Ta sẽ có một bữa ăn ngon

Uhm, tôi viết bài này khi đang nghe bài Hai Chúng Ta của Thái Trinh do Bạn gửi (https://youtu.be/xRAcg0JBBzQ), thế nên nếu được thì mở lên nghe rồi đọc tiếp há!

Continue reading “Hai Chúng Ta sẽ có một bữa ăn ngon”

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: