‘Đào hờ’

Hôm nọ có gặp lại anh trai 1987 yêu quý làm cùng công ty cũ.

Chào hỏi nhau vài ba câu sơ sài, anh cũng nói mình dạo này có vẻ “mi nhon”. Rồi thì cũng tóm tắt vài câu chuyện gần đây của bản thân, cha nội vỗ đùi chan chát rồi nói mình nghe điều không-thể-chấp-nhận-được sau, nhưng ở một khía cạnh nào đó, cũng “có vẻ” hợp lý.

Đọc tiếp!

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: