Cà phê mua thì dễ, muốn là có, còn tin nhắn từ Em thì sao?

Một (hoặc một vài) ly cà phê sữa thơm vào mỗi sáng, đó đã từng là tất cả những gì Anh cân cho một ngày, và lâu dần Anh bị nghiện nó mất.

Cho đến một ngày “động lực” của Anh chẳng còn là cà phê, mà chỉ đơn giản là một lời chào, một tin nhắn từ Em, và Anh nghĩ mình cũng đã nghiện nó mất rồi …

Nhưng cà phê mua thì dễ, muốn là có, còn tin nhắn từ Em thì sao? Có cân nhắc “bán” cho anh một liều mỗi ngày được không?

Photo at: Đà Lạt lúc 2 giờ sáng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: