Vì đâu khởi đầu?

Vì đã 25-26 tuổi khi viết những dòng này, nhưng vẫn còn cảm thấy mình còn cả tỉ thứ lần-đầu-tiên-cần-được-trải-qua.

Vì là một thằng làm việc theo cảm tính, chẳng mấy khi có thể mặc kệ cảm xúc, nên phải biết nuông chiều nó một tí.

Vì là một con “pokemon hệ nước” chuẩn bánh bèo, lại khó trải lòng được với ai nên cần chỗ xả cho ngày u ám.

Vì cuộc đời chẳng mấy khi bình yên, nên cần một nơi để viết cho những ngày giông bão.

Và, vì thích, nên viết, thế thôi!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: